20 JULI Laatste repetitie van het seizoen

07 SEPT Eerste bijeenkomst met een leuke activiteit

14 SEPT Eerste repetitie

26 OKTOBER Lustrum Probus

18 DECEMBER ‘Kerst-uur’

26 DECEMBER Dienst Michaelkerk

23 APRIL 2023 VOORJAARSCONCERT   Meander