24 MEI Optreden Avondvierdaagse

05 JULI Laatste repetitie voor de vakantie

12 JULI  Afsluiting seizoen met activiteit

30 AUGUSTUS Eerste repetitie seizoen 2023-2024