tekening (7)Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:

Voorzitter

Cor van Driel

Vice-voorzitter

Henny Peters

Secretaris

Ria Olsthoorn

Penningmeester

Jan Zegers

Bibliothecaris

Theo Bod