MEIVIERING St. JAN DEN BOSCH GEANNULEERD

  • 07:00
  • Parade, 's-Hertogenbosch

Meimaand – Mariamaand. Velen gaan te voet naar de ‘Sint Jan’.

 

Op zondag 10 mei, zingt het Gestels Gemengd Koor tijdens de diensten van 07.00  en 9.30 uur in de Sint Jan de vierstemmige mis van J. A. Korman. Alsook  de vaste gezangen en een aantal meerstemmige ‘eigen’ liederen.

De diensten worden besloten met het gebruikelijke lied van de Zoete Lieve Vrouwe.