Wil je een èchte Vriend van ons zijn?

Sluit je aan bij de ‘Vrienden van het Gestels Gemengd Koor’.

Een èchte Vriend steunt ons met minimaal € 10,– per jaar.

                                        (een hoger bedrag is niet per se verboden.………)                                                                                                                                                                                          

Wij zijn blij met onze èchte Vrienden en bieden hen aan:

– een persoonlijke uitnodiging voor het ‘Kerst-uur’.

– een persoonlijke uitnodiging voor ons jaarlijkse grote voorjaarsconcert in De Huif.

– Gereserveerde plaatsen bij het voorjaarsconcert,

    die blijven tot 10 minuten voor aanvang voor je beschikbaar.

 

Aanmelden?

Stuur  een mailtje naar informatie@gestelsgemengdkoor.nl   met  daarin

– naam, adres en mailadres.

                                               

De penningmeester informeert je dan over de wijze van betaling.

Vriend van het GGK!                         Fijn om te zijn!