Wil je een èchte Vriend van ons zijn?

Sluit je aan bij de ‘Vrienden van het Gestels Gemengd Koor’.

Een èchte Vriend steunt ons met minimaal € 5,– per jaar.

Een familie van èchte Vrienden steunt ons met minimaal € 7,50 per jaar. 

 

Wij zijn blij met onze èchte Vrienden en bieden hen aan:

– een persoonlijke uitnodiging voor het ‘Kerst-uur’.

– een persoonlijke uitnodiging voor ons jaarlijkse grote voorjaarsconcert in De Huif.

– Gereserveerde plaatsen bij het voorjaarsconcert,

    die blijven tot 10 minuten voor aanvang voor je beschikbaar.

 

Aanmelden?

Stuur  een mailtje naar informatie@gestelsgemengdkoor.nl   met  daarin

– naam, adres en mailadres.

– geef tevens je donatie aan

                            € 5,– voor één plaats          of

                            € 7,50 voor meerdere plaatsen.

                                                (een hoger bedrag is niet per se verboden.………)

De penningmeester informeert je dan over de wijze van betaling.

Vriend van het GGK!                         Fijn om te zijn!