Wil je een èchte Vriend van ons zijn?

Sluit je aan bij de ‘Vrienden van het GESTELS GEMENGD KOOR’.

Een èchte Vriend steunt ons met minimaal € 10,– per jaar.

                                     (een hoger bedrag is niet per se verboden.………)                                                                                                                                                                                          

Wij zijn blij met onze èchte Vrienden en bieden hen aan:

een persoonlijke uitnodiging voor het ‘Kerst-uur’

een persoonlijke uitnodiging voor ons jaarlijkse grote voorjaarsconcert in  Meander

– gereserveerde plaatsen bij het voorjaarsconcert

                                     (die blijven tot 10 minuten voor aanvang voor je beschikbaar)

 

Aanmelden?

Stuur  een mailtje naar  secretariaatggk@gmail.com   met  daarin

– naam, adres en mailadres.

                                               

De penningmeester informeert je over de wijze van betaling.

VRIEND VAN HET GGK…    FIJN OM TE ZIJN!!!