Dirigent

Wilma heeft eerst dwarsfluit gestudeerd aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Als fluitist heeft ze in allerlei ensembles gespeeld en daarnaast lesgegeven aan verschillende muziekscholen. In de tussentijd was ze als dirigent actief in de jongerenkoorwereld. Dat heeft ze steeds verder uitgebreid en daar bleek uiteindelijk ook haar passie te liggen. Ze heeft koren gedirigeerd in allerlei genres.

In 2002 heeft ze gospelpopkoor Spirit opgericht, een koor met begeleiding van een liveband, www.spiritgospelpop.nl .

Sinds 2013 dirigeert ze het Gestels Gemengd Koor.

Sinds januari 2018 dirigeert ze het Vughts Mannenkoor http://www.vughtsmannenkoor.nl ,

en sinds  mei van dat jaar ook Koor Voluum  www.koorvoluum.nl  

Enkele jaren geleden heeft Wilma ook het Levenswijs Koor opgericht, een koor speciaal voor mensen die er niet meer zo vaak zelf op uit gaan. Het biedt hen de gelegenheid om onder het zingen van mooie en leuke liederen, andere mensen te ontmoeten. Een kopje koffie hoort hier altijd bij.                                                            Voor informatie www.levenswijs.org  

Naast het dirigeren van koren is Wilma werkzaam als vakdocent muziek in het basisonderwijs.

Het Gestels Gemengd Koor heeft met haar een enthousiaste, bezielende dirigent! Haar energieke muzikaliteit en kundige leiding staan borg voor plezierige en vruchtbare repetitieavonden en feestelijke optredens.